Hyppää sisältöön

Kirjoitusvirhe käräjäoikeuden tuomiossa

Diaarinumero: OKV/1498/30/2023
Antopäivä: 3.5.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Käräjätuomarin huomiota kiinnitetiin huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuomioon tehtävien
merkintöjen kirjaamisessa, kun tuomioon oli kirjattu ensisijaisen rangaistusvaatimuksen rikosnimike ja tuomiolauselmaan vastaajan syyksi luetun toissijaisen rangaistusvaatimuksen mukaisen teon tekoaika virheellisesti. Tuomiossa jäi epäselväksi, mistä rikoksesta vastaaja oli tuomittu. Käräjätuomarin asiassa antaman selvityksen mukaan kyseessä oli huolimattomuudesta tehty kirjoitusvirhe, joka myöhemmin korjattiin.