Hyppää sisältöön

Kirjalliseen muistutukseen vastaaminen

Diaarinumero: OKV/98/1/2011
Antopäivä: 22.7.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli lähettänyt kunnan opetuspäällikölle kirjallisen tiedustelun. Opetuspäällikkö oli keskusteltuaan asiasta kantelijan kanssa unohtanut vastata tälle kirjallisesti.

Kantelijan lähettämään viestiin ei ollut vastattu hyvän hallintotavan edellyttämällä tavalla. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti opetuspäällikön huomiota vastaisen varalle hyvän hallinnon vaatimuksiin viesteihin vastaamisessa.