Hyppää sisältöön

Kielelliset perusoikeudet aluehallinnon uudistuksessa

Diaarinumero: OKV/1370/1/2009 OKV/1349/1/2009 OKV/1354/1/2009
Antopäivä: 30.10.2009
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Perustuslakivaliokunta antoi 25.9.2009 lausunnon (PeVL 21/2009 vp) hallituksen esityksestä aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 59/2009 vp). Lausunnossa katsottiin välttämättömäksi, että valtioneuvosto kiireellisesti asettaisi asiantuntijoista koostuvan työryhmän selvittämään lainsäädännön aiheuttamien aluejaotusten muutosten seurausvaikutukset  väestöryhmien tosiasiallisiin mahdollisuuksiin saada perustuslain edellyttämät palvelut samoin perustein.

Valtiovarainministeriö asetti 6.10.2009 työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää kaksikieliseen palveluun osoitettavia voimavaroja ja muita menetelmiä kaksikielisen palvelun järjestämiseen Keski-Pohjanmaalla hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän tekemän linjauksen mukaisessa aluejaossa sekä ohjaamaan kaksikielisen palvelun valmistelua  muutosryhmissä. Työryhmän toimikausi päättyy 6.11.2009.