Hyppää sisältöön

Kelan menettely tiedusteluun vastaamisessa ja toimeentulotukiasian käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/356/10/2021
Antopäivä: 7.4.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kelan huomiota viranomaisen velvollisuuteen vastata toimivaltaansa kuuluviin tiedusteluihin kohtuullisessa ajassa sekä asioiden huolelliseen käsittelyyn.

Kantelija oli saanut Kelalta vastauksen tiedusteluunsa vasta lähes vuoden kuluttua sen tekemisestä tiedusteltuaan asiaa kolmannen kerran. Viranomaisella on velvollisuus vastata asiallisiin, selkeisiin ja riittävästi yksilöityihin toimivaltaansa kuuluviin kysymyksiin ja tiedusteluihin kohtuullisessa ajassa. Saadun selvityksen perusteella Kela ei ollut huolehtinut sitä, että kantelijan tiedusteluun olisi vastattu ilman aiheetonta viivytystä. 

Kelan kantelijan asiassa tekemässä perustoimeentulotukilaskelmassa oli ollut virheitä, jotka oli korjattu kantelijan huomautettua asiasta. Kela oli laiminlyönyt hallintolaissa säädetyn velvoitteensa käsitellä kantelijan toimeentulotukiasia huolellisesti.