Hyppää sisältöön

Kela teki lukuisia virheitä perustoimeentulotukiasian käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/2081/1/2018
Antopäivä: 8.12.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Kelan tulisi hyvittää kantelijalle toimeentulotukiasian käsittelyn viivästyminen ja käsittelyssä tekemänsä virheet. Kelan on ilmoitettava toimenpiteistään apulaisoikeuskanslerille viimeistään 28.2.2020.

Kantelija oli hakenut perustoimeentulotukea lääkevalmisteisiin vuoden 2017 alusta alkaen ja helmikuussa 2017 niihin rajattua maksusitoumusta. Kantelija oli asioinut Kelassa useita kertoja ja tiedustellut lääkevalmisteita koskevaa asiaa sekä pyytänyt neuvoja. Asian käsittely oli kestänyt Kelassa heinäkuuhun 2017 asti.

Kantelijalle oli annettu ennen heinäkuuta 2017 useita perustoimeentulotukipäätöksiä, mutta niissä ei otettu kantaa tiettyjen lääkevalmisteiden korvaamiseen. Päätöksissä ei myöskään perusteltu sitä, miksi kantelija ei saanut perustoimeentulotukea tiettyihin lääkevalmisteisiin. Apulaisoikeuskanslerin mukaan Kela ei ollut tehnyt eikä perustellut perustoimeentulotukipäätöksiä hallintolain edellyttämällä tavalla.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota myös siihen, että sen antamassa neuvonnassa oli puutteita. Kantelija ei ollut saanut lääkekustannustensa korvaamista koskevassa asiassa riittävää palvelua ja neuvontaa ymmärrettävästi ja selkeästi.

Kela on selvityksessään myöntänyt tehneensä kantelijan perustoimeentulotukiasiassa useita virheitä. Kela on myös pahoitellut niitä. Apulaisoikeuskansleri ei pitänyt tässä tapauksessa kuitenkaan sitä riittävänä. Virheitä oli useita, ja kantelijan oli täytynyt poikkeuksellisen sitkeästi ja aktiivisesti pyrkiä pääsemään oikeuksiinsa, joka hänen tilanteessaan ei ollut kohtuullista.