Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely

Diaarinumero: OKV/1735/1/2014
Antopäivä: 20.9.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Asiakirjapyynnön käsittelyssä oli menetelty virheellisesti, kun kaupungin vt. hallintojohtaja oli liittänyt tekemäänsä asiakirjan luovutuspäätökseen väärän valitusosoituksen, ja kun kaupunginhallitus oli käsitellyt asiaa myöhemmin oikaisuvaatimuksena. Kaupunginjohtaja oli lisäksi toiminut virheellisesti osallistuessaan esteellisenä kaupunginhallituksen kokoukseen. Kantelijan sähköpostitse lähettämä asiakirjapyyntö ei myöskään ollut kirjautunut saapuneeksi.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan huomiota asiakirjapyynnön käsittelyä ja muutoksenhakua koskevien julkisuuslain säännösten sekä kuntalain ja hallintolain hallinnon järjestämistä, hyvää hallintoa ja esteellisyyttä koskevien säännösten huolelliseen noudattamiseen.