Hyppää sisältöön

Kaupungin vastauksen viipyminen

Diaarinumero: OKV/1967/1/2014
Antopäivä: 16.4.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli kantelussaan 14.11.2014 arvostellut sitä, ettei hän ollut saanut vastausta kirjoituksiinsa ja tiedusteluihinsa, jotka hän oli lähettänyt kaupungin tiemestarille 23.5.2012, kaupungille 7.5.2013 ja kaupungin tekniselle lautakunnalle 24.11.2014.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan laillisuusvalvontakäytännössä on katsottu, että hyvään hallintoon ja asianmukaiseen viranomaistoimintaan kuuluu vastaaminen viranomaiselle esitettyihin asiallisiin kysymyksiin ja tiedusteluihin ilman aiheetonta viipymistä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että selvityksestä ei yksiselitteisesti käynyt ilmi, oliko kantelija vieläkään saanut vastausta tiedusteluihinsa. Joka tapauksessa kantelijan tiedusteluihin vastaaminen oli viipynyt kaupungilla yli 2,5 vuotta. Kaupungin tulisi jatkossa pitää huolta siitä, että sen hallinto noudattaa lainmukaista hyvää hallintoa tiedusteluiden suhteen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin huomiota siihen, että asiallisiin tiedusteluihin vastataan ilman aiheetonta viipymistä.