Hyppää sisältöön

Kaupungin uimahallin aukiolo poikkeusolojen aikana

Diaarinumero: OKV/847/10/2021
Antopäivä: 26.5.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: ei toimenpidettä

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kaupunki ei menetellyt lainvastaisesti järjestäessään kaupungin uimahallissa tilausuinteja vain kaupungin asukkaille. Aluehallintoviraston määräyksellä kaupungin uimahalli oli koronarajoitusten vuoksi suljettu normaalilta käytöltä.

Kantelijan mukaan kaupungin menettely tarjota tilausuinteja vain kaupungin asukkaille asetti uimahallin asiakaskunnan epätasavertaiseen asemaan.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen sekä yhdenvertaisuuslain tulkinnassa on nyttemmin katsottu, että kunnallisesta itsehallinnosta sekä kuntalaissa säädetystä asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä voi muodostua hyväksyttävä peruste ihmisten asettamiselle eri asemaan heidän asuinpaikkansa perusteella. Kun otetaan huomioon kunnan päätöksen aikana valtakunnallisesti vallinneet poikkeusolot sekä tartuntatautilain nojalla annettu aluehallintoviraston määräys, kunnan päätöksen voidaan katsoa perustuneen hyväksyttäviin syihin. Kantelun kohteena oleva päätös on ollut voimassa poikkeusolojen ajan viranomaisten määräysten ja suositusten mukaisesti.