Hyppää sisältöön

Kaupungin tiedottaminen pysäköinnin maksutavoista

Diaarinumero: OKV/2727/10/2022
Antopäivä: 27.11.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että Helsingin kaupungin tapa tiedottaa pysäköinnin ja sen maksutavan muutoksesta Jätkäsaaressa pääosin vain verkkosivustollaan ei ollut riittävä. Muutoksessa kortti- ja kolikkomaksuautomaatit oli poistettu alueelta.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan Helsingin kaupungin olisi ollut perusteltua tiedottaa asiasta myös esimerkiksi pysäköintiä koskevien liikennemerkkien yhteyteen liitetyllä tiedottamisella. Tällöin kaikilla palvelujen käyttäjillä olisi tosiasiallinen mahdollisuus saada tietoa asiasta riippumatta siitä, oliko heillä mahdollisuutta saada tietoa verkkosivustolta.