Hyppää sisältöön

Kaupungin rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun menettely valvontavaatimusten käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/438/10/2023
Antopäivä: 27.3.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kaarinan kaupungin rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun huomiota hallintolain säännösten noudattamiseen siten, että viranomaistoiminnassa toteutuu asian vireillepanijan oikeus saada asiassaan kirjallinen valituskelpoinen päätös. 

Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta ovat todenneet asian selvittämisen jälkeen joihinkin kantelijan toimenpidevaatimuksiin, että toiminta on ollut asianmukaista ja ettei asiassa ollut syytä ryhtyä enempiin valvontatoimenpiteisiin. Kaupungin selvityksestä ei käynyt yksiselitteisesti ilmi, oliko kantelijan toimenpidevaatimuksia käsitelty asianomaisissa kaupungin toimielimissä siten, että hänellä olisi ollut mahdollisuutta saattaa valvontatoimenpiteiden riittävyys hallintotuomioistuimen arvioitavaksi. Selkeät hallintopakkotoimenpiteisiin ryhtymistä koskevat vaatimukset tulee käsitellä asianomaisessa lautakunnassa, jotta vaatimusten esittäjällä on mahdollisuus saada asiassa muutoksenhakukelpoisen päätös ja saattaa asia tarvittaessa valituksena hallintotuomioistuimen arvioitavaksi.