Hyppää sisältöön

Kaupungin menettely yksityistieasiassa

Diaarinumero: OKV/18/10/2020
Antopäivä: 30.12.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kaupungin huomiota tarpeeseen huolehtia laissa säädetyistä tehtävistä ja viranomaispalvelujen riittävästä saatavuudesta myös organisaatiomuutostilanteissa sekä hallintolaissa edellytettyyn asioiden viivytyksettömään käsittelyyn.

Tielautakunnan käsiteltäviin kuuluneen yksityistieasian käsittely oli saadun selvityksen mukaan viipynyt kaupungin organisaatiouudistuksen vuoksi. Kaupungilla ei ollut asian tullessa vireille ollut tielautakuntaa tai muuta sen tehtäviä hoitanutta toimielintä. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen arvion mukaan asiaa ei ollut myöhemminkään ryhdytty käsittelemään hallintolaissa edellytetyllä joutuisuudella. Hän totesi, että viranomaisen organisaatiouudistukset tulisi toteuttaa siten, että hallinnon palvelujen saatavuus voidaan riittävässä määrin turvata myös niihin liittyvän siirtymävaiheen aikana.