Hyppää sisältöön

Kaupungin menettely vahingonkorvausvaatimuksen käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/1024/10/2023
Antopäivä: 27.5.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Saarijärven kaupungin huomiota hallintolain säännöksiin viranomaisen palveluperiaatteesta, tiedusteluihin vastaamisesta ja asioiden käsittelemisestä ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelijan vahingonkorvausvaatimus oli ollut käsittelemättä ainakin puoli vuotta. Asiaa hoitanut viranhaltija ei ottanut asiaa käsittelyyn eikä vastannut kantelijan tiedusteluihin. Kaupunki sai tiedon hoitamatta olevasta asiasta vasta apulaisoikeuskanslerin selvityspyynnön saavuttua.

Kaupunki oli kerrotun jälkeen korostanut henkilöstölleen velvollisuutta tallentaa myös henkilökohtaiseen sähköpostiin saapuneet viranomaiselle osoitetut vaatimukset ja kirjeet asianhallintajärjestelmään sekä muutoinkin muistuttanut viranhaltijoita hallintolain velvoitteista.