Hyppää sisältöön

Kaupungin menettely tietopyyntöön vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/1958/10/2020
Antopäivä: 22.11.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota julkisuuslain säännösten noudattamiseen tietopyyntöön vastaamisessa.

Kaupungilta oli kulunut tietopyyntöön vastaamiseen noin kaksi vuotta. Kaupungin mukaan syynä olivat olleet tekniset ongelmat. Apulaisoikeuskanslerin mukaan kaupungin on huolehdittava, että tekniset ongelmat julkisuuslain mukaisten tietopyyntöjen kirjaamisessa ja käsittelyssä eivät vaaranna julkisuuslain noudattamista. Hän pyysi kaupunkia ilmoittamaan viimeistään 30.3.2022, mihin toimenpiteisiin se on tämän toteuttamiseksi ryhtynyt.