Hyppää sisältöön

Kaupungin menettely tietopyynnön käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/2149/10/2022
Antopäivä: 1.9.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Espoon kaupungin huomiota hallintolain, julkisuuslain sekä tiedonhallintalain noudattamiseen.

Kantelija oli pyytänyt kaupungilta tietoa lähikoulupäätöstä tehtäessä käytetyistä koulumatkoista toukokuussa 2022, mutta sai pyyntöönsä vastauksen vasta elokuussa 2022. Kantelija oli yrittänyt tavoitella eri henkilöitä Espoon kaupungilta kesällä 2022, mutta ei ollut tavoittanut heitä. Hän joutui pyytämään tietoa useaan kertaan ennen kuin sai vastauksen.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Espoon kaupunki menetteli asiassa julkisuuslain vastaisesti jättäessään antamatta tiedon lain mukaisessa määräajassa. Kaupunki ei myöskään ollut huolehtinut riittävästi tiedonhallinnan järjestämisestä. Hallintoasioiden asianmukainen hoitaminen myös loma-aikoina tulisi varmistaa.