Hyppää sisältöön

Kaupungin menettely rakentamisohjeiden antamisessa

Diaarinumero: OKV/1780/1/2014
Antopäivä: 19.8.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kaupungin verkkosivuilla oli kohdassa "ohjeita rakentajille ja suunnittelijoille" julkaistu asiakirjoja esteettömyyden toteuttamisesta rakentamisessa. Kantelussa tarkoitetut, Suomen rakentamismääräyskokoelman sisällöstä osittain tiukempaan suuntaan poikkeavat ohjeet oli laadittu määräyksen muotoon. Kaupungin rakennusjärjestyksen nojalla annettavat rakentamisohjeet eivät kuitenkaan voi velvoittaa luvanhakijaa silloin, kun ne ylittävät sitovissa määräyksissä asetetun vähimmäistason.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kaupungin rakennusvalvontakeskuksen ohjeet oli kirjoitettu muotoon, joka oli omiaan aiheuttamaan epätietoisuutta niiden velvoittavuuden tasosta. Viranomaisen hyvän kielenkäytön vaatimus ja hallinnon palveluperiaate edellyttävät, että rakennusvalvontaviranomaisessa asioivan tulee voida vaivatta erottaa rakentamista koskevat velvoittavat säännökset suositusluonteisista ohjeista. Apulaisoikeuskansleri lähetti käsityksensä tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupungin rakennusvalvontakeskukselle, ja pyysi rakennusvalvontakeskusta ilmoittamaan 31.12.2015 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt rakennusvalvonnan ohjeiden sanamuotojen selkiyttämiseksi.  

Kaupungin rakennusvalvontakeskus ilmoitti 1.12.2015 poistaneensa kantelussa tarkoitetut kaksi ohjetta verkkosivuiltaan ja korjaavansa ne siten, että jatkossa sitovat määräykset ja suositusluonteiset ohjeet ovat entistä selkeämmin erotettavissa toisistaan. Korjausten suorittamisen jälkeen ohjeet julkaistaan ilmoituksen mukaan uudelleen verkkosivuilla.