Hyppää sisältöön

Kaupungin menettely osayleiskaava-asiassa

Diaarinumero: OKV/107/1/2011
Antopäivä: 24.4.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kantelukirjoituksen mukaan kaupunginhallitukselle osoitettuun kirjeeseen vastattiin vasta yli kahdeksan kuukauden kuluttua. Toinen kantelijoista oli ollut useita kertoja yhteydessä kuntaan osayleiskaavamuutosta koskevassa asiassa. Yksi yhteydenotoista oli kaupunginhallitukselle osoitettu kirje, johon hän sai vastauksen vasta yli kahdeksan kuukauden kuluttua toisen kantelijoista otettua yhteyttä kuntaan. Kaupunginhallituksen oikeuskanslerille antaman selvityksen mukaan kirjeeseen ei katsottu tarpeelliseksi toistuvasti antaa samansisältöistä vastausta, koska kaikki kirjeessä esitetyt asiat oli jo aiemmin käsitelty.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan pelkästään se, että viranomainen katsoo kaikkiin kirjeessä esitettyihin kysymyksiin jo annetun vastauksen, ei ole hyväksyttävä syy jättää kokonaan vastaamatta, jos kirjeestä kuitenkin ilmenee, että kysyjä edelleen odottaa vastausta. Samoin kahdeksan kuukauden viivästymistä on pidettävä kohtuuttomana.