Hyppää sisältöön

Kaupungin menettely asiakirjapyynnön käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/3448/10/2021
Antopäivä: 3.4.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Oulun kaupungin huomiota velvollisuuteen noudattaa julkisuuslain säännöksiä asiakirjapyynnön käsittelyssä.

Kaupunki oli luovuttanut kantelijan siltä pyytämät asiakirjat osin peitettyinä. Se oli näin ollen osin kieltäytynyt antamasta kantelijan pyytämiä tietoja. Näin menetellessään kaupunki ei kuitenkaan ollut julkisuuslaissa edellytetyllä tavalla ilmoittanut kantelijalle kieltäytymisen syytä eikä tiedustellut asian kirjallisesti vireille saattaneelta kantelijalta, halusiko hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi saadakseen siihen valituskelpoisen ratkaisun.