Hyppää sisältöön

Kaupungin menettely asiakirjapyynnön käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/957/10/2022
Antopäivä: 30.3.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kemijärven kaupungin huomiota velvollisuuteen noudattaa julkisuuslain säännöksiä asiakirjapyynnön käsittelyssä. 

Kaupunki ei ollut luovuttanut kantelijalle hänen pyytämiään liikelaitoksen toimitusjohtajan hakuprosessiin liittyneitä tutkinto- ja työtodistuksia. Se ei ollut antanut kantelijalle hänen asiasta pyytämää valituskelpoista päätöstä. 

Kaupunki totesi selvityksessään, että koska sillä ei hakuun liittyen ollut pyydettyjä todistuksia, ei se voinut tehdä hallintopäätöstä asiakirjojen luovuttamisesta kieltäytymisestä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi laillisuusvalvontakäytännössä vakiintuneesti todetun, että asiakirjapyyntöön tulee pyydettäessä antaa valituskelpoinen päätös myös siinä tapauksessa, että viranomaisella ei ole pyydettyjä asiakirjoja.