Hyppää sisältöön

Kaupungin kiinteistöisännöitsijän menettely maanvuokra-oikeuden siirron käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/835/1/2010
Antopäivä: 6.2.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kaupunki ei ollut suostunut siirtämään kantelijan kioskirakennuksen paikan vuokraoikeutta edelleen. Kantelija katsoi, että kiinteistöisännöitsijä oli estänyt kantelijaa myymästä kioskirakennusta edelleen ja näin menetellessään ylittänyt toimivaltansa ja toiminut epäasianmukaisesti. Kaupungin ja kantelijan välisen maanvuokrasopimuksen mukaan vuokralainen ei ole voinut siirtää vuokraoikeutta ilman kaupungin suostumusta. Kaupungilla oli täten ollut harkintavalta sen suhteen, antaako se suostumuksensa vuokraoikeuden siirtoon. Tätä harkintavaltaa soveltaessaan on kaupungin kuitenkin toimittava harkintavaltaa rajoittavien periaatteiden mukaisesti. 

Kaupungin kiinteistöisännöitsijän olisi kuitenkin tullut asianmukaisesti ilman viivytystä ilmoittaa kantelijalle, ettei kaupunki suostu vuokraoikeuden siirtoon ja perustella mistä tämä johtuu. Hyvään hallintoon on vakiintuneesti katsottu kuuluvan, että riittävällä tavalla yksilöityihin ja asiallisiin kirjeisiin vastataan kirjallisesti kohtuullisen ajan kuluessa asian laadun edellyttämällä tavalla.