Hyppää sisältöön

Kaupungin kesätyötuen hakuilmoituksen syrjivyys

Diaarinumero: OKV/215/1/2010
Antopäivä: 7.5.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Hakuilmoituksen mukaan kesätyötuen ehtona oli ollut, että nuori oli kirjoilla kaupungissa. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupunginhallituksen huomiota siihen, että yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslaki koskee myös työhönoton valintakriteereitä. Sellainen henkilöön liittyvä syy, joka ei liity työn tai tehtävän suorittamiseen, kuten asuinpaikka, on kielletty valintakriteeri. Kaupunki rikkoi siten syrjinnän kieltoa suosimalla oman kaupungin nuoria kesätyötukea koskevassa hakuilmoituksessa.