Hyppää sisältöön

Käsittelyn viivästyminen Verohallinnossa

Diaarinumero: OKV/1927/1/2014
Antopäivä: 29.6.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: verotus
Toimenpide: käsitys

Kantelijan verosta vapauttamishakemuksen käsittely kesti Verohallinnossa yli 20 kuukautta. Hakemuksen käsittelyaika ylitti selvästi tällaisten hakemusten keskimääräisen käsittelyajan ja oli kokonaisuutenakin arvioiden kohtuuttoman pitkä. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että Verohallinnon menettely ei täyttänyt perustuslain ja hallintolain vaatimuksia asioiden viivytyksettömästä käsittelystä. Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä Verohallinnon tietoon ja kiinnitti samalla huomiota asioiden joutuisaan käsittelyyn.