Hyppää sisältöön

Käsittelyaikaa koskevaan tiedusteluun vastaaminen

Diaarinumero: OKV/1429/1/2014
Antopäivä: 16.4.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ulkomaalaisasiat
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli tiedustellut aviopuolisonsa oleskelulupa-asian käsittelyn etenemistä ja aikataulua ensimmäisen kerran noin viiden kuukauden (noin 150 vuorokauden) ja toisen kerran noin kuuden kuukauden (noin 180 vuorokauden) kuluttua hakemuksen vireille tulosta. Ensimmäiseen tiedusteluun annetussa vastauksessa kantelijaa kehotettiin tutustumaan Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla esitettyihin tietoihin asioiden keskimääräisistä käsittelyajoista ja ilmoitettiin, että tarkkaa arviota on mahdoton antaa. Toiseen tiedusteluun annetussa vastauksessa hakemuksen kerrottiin odottavan ratkaisua ja kantelijaa kehotettiin uudelleen tutustumaan tietoihin keskimääräisistä käsittelyajoista. Keskimääräinen toteutunut käsittelyaika Suomen kansalaisten puolisoiden osalta oli vuonna 2013 ollut 106 vuorokautta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, ettei keskimääräisiin käsittelyaikoihin viittaaminen tilanteessa, jossa tiedustelun kohteena olevan hakemuksen käsittely on jo erittäin selvästi ylittänyt keskimääräiset käsittelyajat, täytä hallintolain 23 §:n 2 momentin säännöksestä ilmenevää viranomaisen velvoitetta antaa arvio päätöksen antamisen ajankohdasta. Tutustuminen keskimääräisiin käsittelyaikoihin ei ollut käsiteltävässä tapauksessa millään tavoin voinut antaa lisätietoa tiedustelun kohteena olevan hakemuksen käsittelyn tilasta tai päätöksen antamisen ajankohdasta. Maahanmuuttoviraston huomiota kiinnitettiin viranomaisen velvollisuuteen vastata asian käsittelyn etenemistä koskevaan tiedusteluun ja antaa asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisen ajankohdasta.