Hyppää sisältöön

Käsittelyaika-arvion antaminen ja käsittelyn kesto

Diaarinumero: OKV/3473/10/2021
Antopäivä: 27.4.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Turun kaupungin huomiota hallintolaissa säädettyyn velvollisuuteen esittää asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta.

Kaupunki ei ollut vastannut kantelijan lähettämään käsittelyaikatiedusteluun asianmukaisesti. Huolimatta siitä, ettei kaupunki ollut voinut selvityksessään esiin tuoduista syistä antaa luotettavaa arviota asian käsittelyyn kuluvasta ajasta, sen olisi tullut kuitenkin antaa siitä alustava arvio ja tarvittaessa täsmentää sitä. Laiminlyödessään tämän kaupunki ei ollut menetellyt hallintolain edellyttämällä tavalla.

Asian kokonaiskäsittelyaika oli ollut pitkä, mutta selvityksen perusteella asia oli ollut epäselvä ja ilmeisesti selkeytynyt vasta kantelijan toimittaman hakemuksen jälkeen. Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei käsittelyä voinut pitää siten aiheettomasti viivästyneenä.