Hyppää sisältöön

Käsittelyaika-arvio tulee antaa pyydettäessä

Diaarinumero: OKV/138/1/2016
Antopäivä: 21.8.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli tiedustellut hakemuksensa käsittelyn etenemistä Maahanmuuttovirastosta. Hänelle oli vastattu, ettei arviota käsittelyajasta ole mahdollista antaa, koska asian selvittelyssä on mukana poliisi. Maahanmuuttoviraston mukaan mahdollinen käsittelyaika-arvio olisi ollut niin epävarma, ettei sen antamista pidetty tarkoituksenmukaisena.

Apulaisoikeuskansleri totesi hallintolain käsittelyaika-arvion antamista koskevan säännöksen lähtökohtana olevan, että arvio tulisi aina pyydettäessä antaa. Käsittelyaika-arviolta ei voida edellyttää ehdotonta paikkansa pitävyyttä. Arviota ei voi jättää antamatta pelkästään sillä perusteella, että käsittelyajan arvioiminen on hankalaa tai arvio olisi epävarma. Viranomaisen tulee pyydettäessä antaa uusi käsittelyaika-arvio. Samalla asianosaiselle tulisi ilmoittaa syy käsittelyn viivästymiseen. Mikäli asian käsittelyn kesto riippuu toisen viranomaisen vastuulle kuuluvista seikoista, voi tämän painottaminen asiakkaalle olla perusteltua.

Ilmoituksensa mukaan Maahanmuuttovirasto on tapauksen johdosta kiinnittänyt huomiota siihen, miten virastossa voitaisiin poikkeuksellisissa tilanteissa neuvoa asiakkaita käsittelyajan suhteen. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri katsoi riittäväksi toimenpiteeksi saattaa päätöksessä esittämänsä näkemykset käsittelyaika-arvion antamisesta Maahanmuuttoviraston tietoon.