Hyppää sisältöön

Karanteeni- ja eristämispäätökset koronaviruspandemian aikana

Diaarinumero: OKV/419/10/2022
Antopäivä: 18.8.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti sosiaali- ja terveysministeriön huomiota sen hallinnonalaan kuuluvan lainsäädännön huolelliseen soveltamiseen ja johdonmukaisuuden varmistamiseen samoin kuin ohjeiden sisältöä koskeviin vaatimuksiin. Hän kiinnitti aiemman ratkaisukäytäntönsä pohjalta huomiota myös säädösehdotusten ja ohjeiden valmistelun dokumentoimiseen ja riittävän kattavaan perustelemiseen.

Kantelija arvosteli sosiaali- ja terveysministeriötä tartuntatautilain ja terveydenhuoltolain kanssa ristiriidassa olevasta karanteeni- ja eristämispäätöksiä koskevasta ohjeesta ja tästä johtuvista hallinnollisista ja perustuslaillisista ongelmista koronaviruspandemian aikana. Kantelijan mukaan karanteeni- ja eristämispäätöksiä oli tehty lähinnä tartuntatautipäivärahan ja etäopetuksen saamiseksi eikä päätösten toimeenpanoa pystytty valvomaan. Kantelija arvosteli ministeriötä lisäksi siitä, ettei tartuntatautilääkäreitä oltu kuultu eikä niiden resursseja huomioitu. 

Oikeuskansleri kiinnitti sosiaali- ja terveysministeriön huomiota siihen, että tartuntatautilakiin perustuvan tartuntatautilääkärijärjestelmän tulee kaikissa olosuhteissa toimia oikeusturvan ja hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla ja, että voimavarojen puute ei ole peruste rajoittaa perus- ja ihmisoikeuksia. 

Oikeuskansleri saattoi käsityksensä tartuntatautilakiin ja sairausvakuutuslakiin liittyvistä arviointi- ja kehittämistarpeista ministeriön tietoon. Koska tartuntatautilaissa oli koronaviruspandemian yhteydessä ilmennyt laajasti muitakin muutostarpeita, ratkaisussa tarkastellut kehittämistarpeet olisi oikeuskanslerin mukaan järkevintä toteuttaa osana lainsäädännön kokonaisuudistusta. Sosiaali- ja terveysministeriön tulee ilmoittaa 1.9.2023 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt.