Hyppää sisältöön

Käräjätuomarin menettely tuomitun vangitsemisessa

Diaarinumero: OKV/509/31/2020
Antopäivä: 22.8.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Käräjätuomari oli menettelyt virheellisesti määrätessään tuomitun pidettäväksi edelleen vangittuna, vaikka asiassa ei ollut esitetty vangitsemista koskevaa vaatimusta. Lain mukaan vangittuna pitäminen on mahdollista vain syyttäjän tai rangaistusta vaatineen asianomistajan vaatimuksesta.

Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä jo eläkkeelle jääneen käräjätuomarin virheellisestä menettelystä hovioikeuden ja käräjäoikeuden tietoon. Asia tuli oikeuskanslerin tietoon hovioikeuden ilmoituksella.