Hyppää sisältöön

Käräjätuomarin huolimattomuus tuomion laatimisessa ja syyttäjien menettely rikosten syyteoikeuden vanhentumisen ehkäisemisessä

Diaarinumero: OKV/1790/30/2022
Antopäivä: 26.7.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin syyttäjä
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuomion laatimisessa. Käräjäoikeuden tuomion tuomiolauselmassa oli vastaajan syyksi luettu teko, jota ei ollut mainittu tuomion perusteluissa. Selvityksen mukaan kyse oli syyteoikeudeltaan vanhentuneena hylätyn syytekohdan teknisluonteisesta kopioitumisesta rikostuomiosovelluksesta, mikä oli jäänyt käräjätuomarilta havaitsematta tuomiota laatiessaan ja tarkastaessaan. Käräjäoikeus ryhtyi asiassa sittemmin toimiin virheen korjaamiseksi.

Lisäksi apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi asiassa syytteet nostaneiden kahden Länsi-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjän tietoon näkemyksensä, että haastehakemusten toimittamisen yhteydessä olisi ollut asianmukaista kiinnittää käräjäoikeuden huomiota eräiden syytekohtien vanhentumisajan läheisyyteen.