Hyppää sisältöön

Käräjätuomarille syyte ja syyttäjille huomautukset

Diaarinumero: OKV/2946/31/2021
Antopäivä: 13.12.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin syyttäjä
Toimenpide: syyte huomautus

Apulaisoikeuskansleri päätti syytteen nostamisesta käräjätuomaria vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Käräjätuomarin epäillään Lapin käräjäoikeudessa tuominneen vastaajalle näpistyksistä 60 päivän ehdottoman vankeusrangaistuksen, vaikka lain mukaan näpistyksestä voidaan tuomita vain sakkoa. Vastaajalla ei ollut asiassa oikeudellista avustajaa eikä tuomiosta valitettu. Vastaaja ehti suorittaa tuomitun vankeusrangaistuksen ennen kuin hovioikeus havaitsi virheen toisen asian yhteydessä ja ilmoitti asiasta oikeuskanslerille.

Apulaisoikeuskansleri pyysi valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi. Esitutkinnassa käräjätuomari on myöntänyt huolimattomuudesta tapahtuneen virheellisen menettelynsä. Epäillyn tuottamuksellisen vapaudenriiston syyteoikeus oli jo vanhentunut.

Apulaisoikeuskansleri antoi lisäksi laillisuusvalvonnallisen arvioinnin perusteella huomautuksen kahdelle Pohjois-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjälle. Haastehakemuksen laatineen aluesyyttäjän ja pääkäsittelyssä syytettä ajaneen aluesyyttäjän esittämät virheelliset seuraamuskannanotot olivat olleet omiaan vaikuttamaan virheelliseen tuomioon. Syyttäjän esittämä seuraamuskannanotto ei ole kuitenkaan tuomioistuinta sitova ja se päättää rangaistuksesta itsenäisesti. Näin ollen syyttäjien menettely tutkittiin toimituttamatta heidän osalta esitutkintaa.