Hyppää sisältöön

Käräjäoikeus tuomitsi rangaistukseen vanhentuneista rikoksista

Diaarinumero: OKV/753/30/2020
Antopäivä: 21.10.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen käräjätuomarille, joka oli käräjäoikeuden puheenjohtajana tuominnut vastaajan rangaistukseen kahdesta syyteoikeudeltaan vanhentuneesta teosta. Asia kävi ilmi oikeuskanslerin laissa säädettyihin tehtäviin kuuluvassa käräjäoikeuksien rangaistustuomioiden tarkastamisessa.

Vanhentuneet rikokset olivat osa käräjäoikeuden asiassa vastaajan syyksi lukemista rikoksista. Korkein oikeus purki apulaisoikeuskanslerin hakemuksesta tuomion niiden osalta ja palautti asian Etelä-Savon käräjäoikeuteen muissa syytekohdissa luetuista rikoksista tuomittavan yhteisen rangaistuksen määräämiseksi.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että rangaistuksen tuomitseminen teosta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, on omiaan heikentämään luottamusta lainkäytön asianmukaisuuteen ja vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Tapauksessa virheestä ei kuitenkaan aiheutunut vastaajalle haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia tai muutakaan vahinkoa, jonka vuoksi tekoa oli apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan pidettävä rikoslain tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista koskevan säännöksen tarkoittamalla tavalla vähäisenä.