Hyppää sisältöön

Käräjäoikeus tuomitsi rangaistukseen vanhentuneesta rikoksesta

Diaarinumero: OKV/1292/30/2020
Antopäivä: 27.9.2021
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen käräjätuomarille, joka oli käräjäoikeuden puheenjohtajana tuominnut vastaajan rangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneesta teosta. Asia kävi ilmi oikeuskanslerin laissa säädettyihin tehtäviin kuuluvassa käräjäoikeuksien rangaistustuomioiden tarkastamisessa.

Vanhentunut rikos oli yksi käräjäoikeuden asiassa vastaajan syyksi lukemista rikoksista. Korkein oikeus purki apulaisoikeuskanslerin hakemuksesta tuomion tältä osin ja palautti asian Keski-Suomen käräjäoikeuteen muissa syytekohdissa luetuista rikoksista tuomittavan yhteisen rangaistuksen määräämiseksi.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että rangaistuksen tuomitseminen teosta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, on omiaan heikentämään luottamusta lainkäytön asianmukaisuuteen ja vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Tapauksessa virheestä ei kuitenkaan aiheutunut vastaajalle haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia tai muutakaan vahinkoa, jonka vuoksi tekoa oli apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan pidettävä rikoslain tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista koskevan säännöksen tarkoittamalla tavalla vähäisenä.

Asiassa syytetyn avustajana toiminut luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ei myöskään ollut huomannut syyteoikeuden vanhenemista. Hänen menettelynsä otettiin käsiteltäväksi omana asianaan.