Hyppää sisältöön

Käräjäoikeus tuomitsi rangaistukseen vanhentuneesta rikoksesta

Diaarinumero: OKV/749/30/2020
Antopäivä: 26.1.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen käräjätuomarille, joka oli käräjäoikeuden puheenjohtajana tuominnut vastaajan rangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneesta teosta. Asia kävi ilmi oikeuskanslerin laissa säädettyihin tehtäviin kuuluvassa käräjäoikeuksien rangaistustuomioiden tarkastamisessa.

Vanhentunut rikos oli osa käräjäoikeuden asiassa vastaajan syyksi lukemista rikoksista. Korkein oikeus purki apulaisoikeuskanslerin sijaisen hakemuksesta tuomion sen osalta ja palautti asian Pohjois-Savon käräjäoikeuteen muissa syytekohdissa luetuista rikoksista tuomittavan yhteisen rangaistuksen määräämiseksi.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että rangaistuksen tuomitseminen teosta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, on omiaan heikentämään luottamusta lainkäytön asianmukaisuuteen ja vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virheestä ei ollut kuitenkaan ehtinyt aiheutua vahinkoa asian vastaajalle. Kyse oli ollut myös käsiteltävänä olleen rikoskokonaisuuden yksittäisestä syytekohdasta, ja oikeudenkäynti oli ollut muiden syytekohtien käsittelemiseksi tarpeellinen. Tekoa oli apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan pidettävä rikoslain tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista koskevan säännöksen tarkoittamalla tavalla vähäisenä.