Hyppää sisältöön

Käräjäoikeus jätti virheellisesti rikosuhrimaksun määräämättä

Diaarinumero: OKV/628/30/2020
Antopäivä: 4.5.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: muu toimenpide

Käräjätuomarin huomiota kiinnitettiin rikosuhrimaksun määräämistä koskevien säännösten noudattamiseen tapauksessa, jossa kahdelle rikosasian vastaajalle ei ollut määrätty rikosuhrimaksua, vaikka heille oli tuomittu rangaistukset rikoksista, joista säädetty ankarin rangaistus oli vankeutta.

Tuomiota ei voitu pitää virheellisenä siltä osin, kun kahdelle muulle vastaajalle ei määrätty rikosuhrimaksua, koska heitä ei tuomittu rangaistuksiin, vaan aiemmat rangaistukset katsottiin riittäviksi seuraamuksiksi myös nyt vastaajille syyksi luetuista rikoksista.