Hyppää sisältöön

Käräjäoikeus ja hovioikeus tuomitsivat syyteoikeudeltaan vanhentuneesta teosta

Diaarinumero: OKV/1892/30/2022
Antopäivä: 19.5.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen Helsingin hovioikeuden kahdelle hovioikeudenneuvokselle ja asessorille sekä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käräjätuomarina toimineelle käräjätuomarille rangaistustuomioiden tarkastustoiminnassa havaitun virheen vuoksi. Käräjäoikeus ja hovioikeus olivat tuominneet vastaajan rangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneesta teosta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lisäksi omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Tapauksessa virheestä ei ollut kuitenkaan aiheutunut vastaajalle haitallisia täytäntöönpanoseurauksia.