Hyppää sisältöön

Käräjäoikeuden lautamiehelle syyte

Diaarinumero: OKV/742/10/2022
Antopäivä: 21.8.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: syyte

Apulaisoikeuskansleri päätti syytteen nostamisesta käräjäoikeuden lautamiestä vastaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Apulaisoikeuskansleri pyysi valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi.

Kymenlaakson käräjäoikeuden lautamiehen epäillään kirjoittaneen julkiselle Facebook-tililleen tekstin, jossa hän on nimitellyt etniseen vähemmistöön kuuluneita henkilöitä solvaavasti. Lautamiehen epäillään toimineen ratkaisukokoonpanossa rikosasian pääkäsittelyssä, jossa on ollut tähän ryhmään kuuluneita vastaajia, ja kirjoittaneen tekstin varsin pian pääkäsittelyn päätyttyä. Lautamiehen epäillään menettelyllään myös rikkoneen virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin perustuvan virkavelvollisuutensa eikä tekoa voida pitää vähäisenä.

Esitutkinnassa lautamies on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikoksiin. Asia tuli ilmi kantelun perusteella.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu ja muut asiakirjat ovat toistaiseksi salassa pidettäviä. 
Asian julkisuudesta päätetään tuomioistuinkäsittelyn alkaessa.