Hyppää sisältöön

Käräjäoikeuden laiminlyönti ilmoittaa viranhaltijaa koskevasta rikostuomiosta

Diaarinumero: OKV/1743/31/2022
Antopäivä: 14.11.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Pohjois-Savon käräjäoikeudessa käräjätuomarina toimineen henkilön tietoon käsityksensä tämän menettelyn virheellisyydestä. Käräjätuomari oli tuominnut kunnallisen viranhaltijan rikoksista, mutta ei ollut laissa edellytetyin tavoin ilmoittanut ratkaisustaan viranhaltijan työnantajalle, oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle. Käräjätuomarin laiminlyönti tuli oikeuskanslerin tietoon hovioikeuden ilmoituksella. 

Tuomioistuimen, joka on tuominnut valtion virkamiehen tai kunnallisen viranhaltijan rikoksesta, on lain mukaan ilmoitettava ratkaisustaan lähettämällä siitä jäljennös sille viranomaiselle, jonka alainen virkamies tai viranhaltija on. Ilmoitusvelvollisuuden taustalla on se, että rangaistustiedot voivat vaikuttaa edellytyksiin purkaa tai irtisanoa virkasuhde. Tuomioistuimen on lähetettävä mainitusta ratkaisusta jäljennös myös oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle samoin kuin ratkaisusta, jolla virkamiestä tai viranhaltijaa koskeva syyte on hylätty. 

Laiminlyönti oli johtunut käräjätuomarina toimineen henkilön huolimattomuudesta ja vähäisestä kokemuksesta. Hän ei enää työskentele tuomioistuinlaitoksessa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti riittävänä toimenpiteenä saattaa hänen tietoonsa asiaa koskeva käsityksensä.