Hyppää sisältöön

Käräjäoikeuden laiminlyönnit lainkäyttöasioissa

Diaarinumero: OKV/21/31/2011
Antopäivä: 1.5.2012
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Hovioikeus saattoi oikeuskanslerin tietoon muun ohella, että käräjäoikeus ei kahdessa lainkäyttöasiassa ollut toimittanut valitusasiakirjoja hovioikeuteen lain edellyttämällä tavalla viipymättä. Viivytykset olivat huomattavia.

Asiaa selvitettäessä kävi lisäksi ilmi, että käräjäoikeus oli velkomusasiassa laiminlyönyt antaa viipymättä haasteen tai ryhtyä muihin asian ratkaisemiseksi tarpeellisiin toimiin. Asia oli ollut sitä käsitelleen toimistosihteerin siirryttyä muihin tehtäviin runsaat puoli vuotta ilman käsittelijää eikä sen asiakirjoja ollut löydetty.

Oikeuskansleri totesi päätöksessään, että mainitut laiminlyönnit olivat vaarantaneet asioiden asianosaisten perustuslaissa turvatun oikeuden saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Ne olivat lisäksi olleet omiaan vaarantamaan luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Oikeuskansleri antoi käräjäoikeudelle huomautuksen.