Hyppää sisältöön

Käräjäoikeuden laamanni paljasti salassa pidettävän tiedon

Diaarinumero: OKV/2621/10/2022
Antopäivä: 18.9.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen käräjäoikeuden laamannille, joka kertoi henkilöstölle kantelijan salassa pidettävän terveystiedon.

Käräjäoikeudessa työskennellyt kantelija jäi pitkäaikaiselle sairauslomalle. Laamanni kertoi tuomaripalaverissa kantelijan sairauden laadusta ja sijaisjärjestelyistä. Laamannilla oli alaisiltaan saamiensa tietojen johdosta virheellinen käsitys, että kantelija oli antanut luvan sairauden kertomiseen. 

Apulaisoikeuskansleri totesi, että laamannin alaisiltaan saama viesti oli tulkinnanvarainen. Laamannin olisi tullut tarkastaa tarkemmin viestin tarkoitus ja tilanne. Epäselvässä tilanteessa laamannin ei olisi tullut kertoa terveystietoja. Vaikka laamanni oli pyrkinyt toimimaan olettamansa kantelijan tahdon mukaisesti, virheellistä menettelyä oli pidettävä lähtökohtaisesti vakavana, sillä terveystietojen oikeudeton paljastaminen aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa.