Hyppää sisältöön

Käräjäoikeuden ja hovioikeuden menettely syyteoikeudeltaan vanhentuneita rikoksia sisältäneessä asiassa

Diaarinumero: OKV/800/30/2023
Antopäivä: 31.5.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarille rangaistustuomioiden tarkastustoiminnassa havaitun virheen vuoksi. Käräjätuomari oli tuominnut vastaajan rangaistukseen kolmesta syyteoikeudeltaan vanhentuneesta teosta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lisäksi omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Tapauksessa virheestä ei aiheutunut vastaajalle haitallisia täytäntöönpanoseurauksia korkeimman oikeuden purettua tuomion apulaisoikeuskanslerin sijaisen hakemuksesta.

Lisäksi apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti asiassa kielteisen jatkokäsittelyluparatkaisun tehneiden Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvosten huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen jatkokäsittelylupa-asioita käsitellessään. Myöskään hovioikeus ei ollut havainnut tekojen syyteoikeuden vanhentumista. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi hovioikeuden menettelyn olleen omiaan heikentämään luottamusta muutoksenhakujärjestelmän toimivuuteen.