Hyppää sisältöön

Kantelun käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/908/10/2021
Antopäivä: 29.9.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Etelä-Suomen aluehallintoviraston tietoon näkemyksensä kantelijan terveydenhuoltoa koskeneen kantelun käsittelyn viipymisestä.

Kantelun käsittely oli kestänyt aluehallintovirastossa vuoden ja viisi kuukautta. Käsittelyn pitkittymiselle ei ollut kantelusta johtuneita syitä. Kantelijan asian selvittäminen olisi voinut tapahtua toteutunutta ripeämmin. Käsittelyaika oli ollut kohtuuttoman pitkä ja asian käsittely oli viivästynyt.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen otti viivästymisen laillisuusvalvonnallisessa arvioinnissa huomioon koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen ja sen vaikutuksen aluehallintoviraston toimintaan kantelun käsittelyn aikaan. Sen vuoksi hän ei katsonut kantelijan käsittelyn viivästyneen perustuslain ja hallintolain säännöksissä tarkoitetulla tavalla aiheettomasti. Apulaisoikeuskanslerin sijainen pyysi kuitenkin asian jatkoseurantana aluehallintovirastoa ilmoittamaan oikeuskanslerinvirastoon tietoja terveydenhuollon kanteluiden käsittelyn tämänhetkisestä tilanteesta.