Hyppää sisältöön

Kantelun käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/450/1/2019
Antopäivä: 23.3.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan kantelijan asian käsittely oli viipynyt aiheettomasti aluehallintovirastossa. Kantelijan kantelun käsittely oli kestänyt virastossa 15 kuukautta. Käsittelyaikaa oli pitkähkö. Kantelun käsittely oli ollut pysähdyksissä noin puoli vuotta, mutta asiassa tarpeellisena pidettyä  asiantuntijanlausuntoa ei ollut pyydetty tuona aikana.

Apulaisoikeuskansleri saattoi aluehallintoviraston tietoon näkemyksensä viivytyksettömästä käsittelystä ja kantelijan asian viipymisestä.