Hyppää sisältöön

Kantelun käsittelyaika Valvirassa

Diaarinumero: OKV/1812/10/2021
Antopäivä: 7.2.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi Valviran tietoon näkemyksensä asioiden käsittelystä ilman aiheetonta viivytystä. Kantelun käsittelyn kokonaiskesto Valvirassa asian vireille tulosta sen ratkaisuun oli yhteensä noin kaksi vuotta ja viisi kuukautta. Pitkää käsittelyaikaa perusteltiin muun muassa asian käsittelijän kokonaistyötilanteella sekä viraston henkilökunnan yllättävillä, pitkillä poissaoloilla. Apulaisoikeuskanslerin mukaan viraston vastuulla on tällaisessa tilanteessa ryhtyä päättäväisesti toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi ja muun muassa kiinnittää resursoinnista vastaavien tahojen huomiota asiantilaan. Valvira oli pyytänyt lisäresursseja, ja sai vuonna 2021 lisämäärärahan asiakastietolain mukaiseen valvontaan.