Hyppää sisältöön

Kansanvaltaisuus, sananvapaus ja osallistumisoikeudet Yleisradion toiminnassa

Diaarinumero: OKV/1577/1/2014
Antopäivä: 23.9.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Toimenpide: ei toimenpidettä

Yleisradio Oy oli kantelijan näkemyksen mukaan 15.9.2014 toimeenpannut internetissä mustamaalauskampanjan, jonka myötä Yle asetti eriarvoiseen asemaan kansalaisia mielipiteen ja/tai vakaumuksen perusteella. Yle Uutiset keräsi artikkelia varten internetissä yleisöltä tietoja "verkossa häiriköivistä Venäjä–trolleista". Perustuslaissa turvatut kansanvaltaisuus, sananvapaus ja osallistumisoikeudet huomioon ottaen apulaisoikeuskanslerin sijaisella ei ollut aihetta epäillä, että Yleisradio Oy:ssä olisi toimittu ohjelmatoiminnalle asetettujen velvoitteiden vastaisesti tai että yhtiön hallintoneuvosto olisi toiminut vastoin säädettyjä velvoitteitaan. Muilta osin yhtiön toiminnan valvominen ei kuulunut oikeuskanslerin toimivaltaan ja tehtäviin laillisuusvalvojana.