Hyppää sisältöön

Kansaneläkelaitoksen menettely vammaistukiasian käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/1082/10/2020
Antopäivä: 24.9.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota huolellisuuteen sen tehtäviin kuuluvien asioiden käsittelyssä.

Kantelija arvosteli Kansaneläkelaitoksen menettelyä vammaistukiasiansa käsittelyssä. Kantelija oli pyytänyt Kansaneläkelaitosta toimittamaan sille toimittamansa selvityksen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle valituksen liitteeksi. Kansaneläkelaitos oli toimittanut selvityksen muutoksenhakulautakunnalle vasta kantelijan otettua siihen uudelleen yhteyttä.

Kansaneläkelaitoksen mukaan lisäselvitysten toimittaminen vammaistuen valitusasiaan oli kantelijan asiassa viivästynyt sen sisäisen toiminnan vuoksi. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, ettei asiassa ollut toimittu riittävän huolellisesti.