Hyppää sisältöön

Kansaneläkelaitoksen menettely perustoimeentulotukiasian käsittelyssä

Diaarinumero: OKV/2788/10/2021
Antopäivä: 10.8.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota hallintolain asian asianmukaista käsittelyä sekä palvelun asianmukaisuutta koskevien säännösten noudattamiseen. Hän kiinnitti lisäksi Kelan huomiota päätöstensä huolelliseen ja asianmukaiseen perustelemiseen hallintolain mukaisesti.

Kelan kantelijalle antamassa perustoimeentulotukipäätöksessä ja sitä koskevassa tarkistuspäätöksessä oli ollut epäselvyyksiä ja ristiriitaisuuksia. Päätösten perusteluissa oli myös ollut puutteita ja virheitä, jotka Kela on antamassaan selvityksessä myöntänyt. Kela on lisäksi myöntänyt, että se oli vastannut kantelijan tiedusteluihin ja yhteydenottopyyntöihin viiveellä. Tiedustelut olivat olleet yksilöityjä ja Kelan olisi tullut vastata niihin viivytyksettä.

Kela on pahoitellut kantelijalle antamiensa päätösten epäselvyyksiä, päätösten perustelujen virheitä sekä kantelijan tiedusteluihin vastaamisen viiveitä. Apulaisoikeuskansleri otti Kelan menettelyn moitittavuutta arvioidessaan lisäksi huomioon, että Kela on ilmoittanut kiinnittäneensä koulutuksissaan huomiota toimeentulotukiasioiden käsittelyyn erityisesti sovitellun työttömyysturvan tapauksissa, joissa maksut ja maksupäivät tyypillisesti vaihtelevat. Kela on myös ilmoittanut uudistavansa kokonaisuudessaan perustoimeentulotuen etuusohjetta, jotta se on jatkossa luettavampi ja selkeämpi. Kelan toimeentulotukea koskeva etuusohje on päivitetty elokuun alussa 2022 ja se löytyy Kelan verkkosivuilta.