Hyppää sisältöön

Kansaneläkelaitoksen menettely maksuilmoitusten toimittamisessa

Diaarinumero: OKV/3144/10/2021
Antopäivä: 15.2.2023
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Kansaneläkelaitoksen tietoon esittämänsä käsityksen hyvään hallintoon kuuluvan palveluperiaatteen toteutumisesta kantelijan työmarkkinatukiasiassa.

Kantelijan asiointi oli pankkitunnusten puuttuessa tapahtunut suullisesti ja Kelan toimihenkilö oli tehnyt kantelijan puolesta työttömyysajan ilmoitukset Kelan sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalveluun oli tehty merkintä siitä, ettei työttömyysajan ilmoitusta lähetetty kantelijalle postitse. Merkinnän seurauksena kantelija ei ollut saanut postitse myöskään työmarkkinatuen maksuilmoituksia postitse, vaikka hän olisi ne halunnut saada. Palveluperiaate ei siten ollut kantelijan asiassa toteutunut aivan toivotulla tavalla. Asia oli saadun selvityksen mukaan kuitenkin sittemmin korjattu.