Hyppää sisältöön

Kansaneläkelaitoksen laiminlyönti toimittaa toimeentulotukihakemus toimivaltaiseen kuntaan

Diaarinumero: OKV/2338/10/2022
Antopäivä: 2.8.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kelan huomiota laissa säädettyyn velvollisuuteen toimittaa toimeentulotuen myöntämistä koskeva hakemus hakijan pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle silloin, kun hakija on esittänyt hakemuksessaan muita kuin Kelan vastuulle kuuluvaan perustoimeentulotukeen kuuluvia menoja. 

Kela ei ollut toimittanut kantelijan toimeentulotukihakemusta tapahtuma-aikaan toimivaltaisena viranomaisena olleeseen kuntaan, vaikka kantelija oli hakemuksessa esittänyt muita kuin toimeentulotuen perusosalla tai muina perusmenoina huomioitavia menoeriä ja ilmoittanut, että mikäli Kela ei tukea myönnä, tulisi kunnan se tehdä.