Hyppää sisältöön

Kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin on vastattava määräajassa

Diaarinumero: OKV/7/50/2016
Antopäivä: 28.3.2017
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: muu toimenpide

Oikeuskanslerin mukaan ministeriöissä on syytä tarkastella kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin annettaviin vastauksiin liittyviä käytäntöjä, jotta vastaukset pystyttäisiin antamaan määräajassa. Oikeuskansleri otti asian omasta aloitteestaan selvitettäväksi sen jälkeen, kun oli käynyt ilmi, että useissa tapauksissa vastausten antaminen oli viivästynyt jopa huomattavasti. Selvityksen mukaan viime vuosina merkittävä osa vastauksista on viivästynyt, eikä kyse siten ole yksittäistapauksista.

Kansanedustajat voivat esittää valtioneuvoston jäsenille kysymyksiä näiden toimialaan kuuluvista asioista. Vastaus tulee antaa 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on toimitettu valtioneuvostolle. Valtioneuvoston kanslia ohjaa kysymykset ministeriöihin vastausten valmistelua varten, ja ministeriöt toimittavat vastauksensa suoraan eduskunnalle. Valtioneuvoston kanslia ei ole aktiivisesti seurannut määräajan noudattamista.

Oikeuskansleri totesi, että eduskunnalla on oikeus saada tarvitsemiaan tietoja hallituksen ja sen alaisten viranomaisten toiminnasta. Kansanedustajien kirjalliset kysymykset ovat osa tätä tiedonsaantioikeutta. Sitä kautta toteutuu myös eduskunnalle kuuluva tehtävä valvoa valtioneuvoston toimien lainmukaisuutta. Kyse on demokratian toteutumisen kannalta merkittävästä instrumentista.

Oikeuskansleri piti tilannetta erittäin huolestuttavana. Hän pyysi valtioneuvoston kansliaa tarkastelemaan, millä tavoin se voisi vaikuttaa määräajan noudattamiseen, ja ilmoittamaan 1.8.2017 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on asian johdosta ryhtynyt.

Valtioneuvoston kanslia ilmoitti tehostaneensa määräaikojen noudattamisen seurantaa ja tarkentaneensa ohjeistusta kirjallisiin kysymyksiin vastaamisesta. Saapuneiden kirjallisten kysymysten luettelon tietoja on täydennetty siten, että luetteloon merkitään myös ajankohta, jolloin vastaus on saapunut eduskuntaan. Lisäksi asianhallinnan kehittämishankkeen yhteydessä tullaan huomioimaan mahdollisuuksien mukaan kirjallisten kysymysten vastaamiseen liittyvät seurantatarpeet.