Hyppää sisältöön

Kansallisen uutistoimiston tukeminen

Diaarinumero: OKV/59/20/2018
Antopäivä: 15.8.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon kansallisen uutistoimiston tukemista koskevasta valtioneuvoston asetuksesta. Asetuksen nojalla olisi voitu myöntää valtionavustusta vain yhdelle uutistoimistolle. Oikeuskansleri piti tätä ongelmallisena valtionavustusten kilpailuvaikutuksia koskevien säännösten näkökulmasta ja esitti harkittavaksi, että valtionavustus voitaisiin myöntää kaikille avustuksen edellytykset täyttäville hakijoille tai että avustuksen edellytyksiä tarkennettaisiin. Valtioavustuksen saajalle asetettava julkinen palveluvelvoite ja avustettavan toiminnan hyväksyttävät kustannukset oli myös perusteltua määritellä tarkemmin. Oikeuskansleri katsoi myös tarpeelliseksi selvittää uutistoimiston valtionavustuksen suhdetta nykyisin sanomalehdistön tukena myönnettäviin valtionavustuksiin.