Hyppää sisältöön

Kansalaisuushakemuksen käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/1159/10/2024
Antopäivä: 9.7.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ulkomaalaisasiat
Toimenpide: muu toimenpide

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi kanteluun antamassaan päätöksessä, että kantelijan kansalaisuushakemuksen käsittely oli Maahanmuuttovirastossa aiheettomasti viivästynyt ja että asian käsittelyaika oli ollut kantelijan kannalta kohtuuttoman pitkä.

Selvitystä asiasta hankittaessa vielä kesken ollut kansalaisuushakemuksen käsittely kesti lopulta runsaat kolme vuotta. Selvityksen perusteella hakemus oli ollut mainitusta ajasta 29 kuukautta käsittelyjonossa ilman aktiivisia selvitystoimia.  

Asia ei ottaen huomioon apulaisoikeuskanslerin sijaisen päätöksessä mainitut Maahanmuuttovirastolle kansalaisuushakemusten käsittelyn viipymisestä jo annetut useat laillisuusvalvonnalliset seuraamukset antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi käsityksensä asian käsittelyn viipymisestä Maahanmuuttoviraston tietoon.