Hyppää sisältöön

Kansalaisuushakemuksen käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/2474/10/2023
Antopäivä: 2.4.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ulkomaalaisasiat
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Maahanmuuttoviraston huomiota asioiden viivytyksetöntä käsittelyä koskevan säännöksen noudattamiseen. 

Kantelijan kansalaisuushakemuksen käsittely oli kestänyt kantelun tekohetkellä jo yli 15 kuukautta ja Maahanmuuttoviraston antaman aikatauluarvion mukaan se kestäisi 23 kuukautta. Maahanmuuttoviraston kansalaisuushakemusten yhden vuoden käsittelyaikatavoite oli selvästi ylittynyt. 

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kansalaisuudella on huomattavan suuri oikeudellinen merkitys yksilölle. Esimerkiksi useat osallistumisoikeudet ja eräät muut oikeudet on suoraan sidottu kansalaisuuteen. Kun yksilön näkökulmasta on kysymys oikeudellisesti erittäin merkityksellisestä päätöksestä, on viranomaisen kiinnitettävä myös asian viivytyksettömään käsittelyyn erityistä huomiota. 

Apulaisoikeuskansleri pyysi Maahanmuuttovirastoa ilmoittamaan viimeistään 20.9.2024, miten kansalaisuushakemusten käsittelyajat ovat kehittyneet viime vuosina, onko käsittelyaikoja saatu lyhennettyä, ja mitä lisätoimenpiteitä käsittelyaikojen lyhentämiseksi on mahdollisesti suunniteltu.